Stichting Natuur en Milieu Haaksbergen (NMH) heeft als doel om natuur, milieu en landschap te beschermen tegen alle mogelijke vormen van aantasting en verstoring.

Dit doen we door het nemen van initiatieven en het (doen) uitvoeren van activiteiten ten dienste van het milieu, de natuur, het landschap, de ontwikkeling van stad en platteland zowel in stedenbouwkundig als in cultuurhistorisch opzicht

De stichting in het nieuws

Nieuws 2019/2024


December 2023: Haaksbergen kleurt buiten de lijntjes

Op donderdag 23 november 2023 kregen tientallen inwoners van het buitengebied een gemeentelijke brief die insloeg als een bom. Deze brief gaat over de uitbreidingsplannen in het buitengebied van Haaksbergen, met als titel "Structuurvisie 2030". Naar aanleiding van deze plannen heeft de Stichting een brief ingezonden. Klik hier om deze brief te lezen.

December 2023: Herontwerp van de sloot langs de oude N18

Natuur en Milieu Haaksbergen heeft in opdracht van de gemeente en het Waterschap een nieuw ontwerp gemaakt van de sloot langs de oude N18. Dit ontwerp bevat zowel een verontdieping als verbreding van de sloot ter hoogte van de Molenstraat tot aan de fietstunnel bij de Scholtenhagenweg. Zodra de goedkeuring er is, wordt het ontwerp uitgevoerd.

September 2023: Belevingstuin Sonderenstraat

In september 2023 is de zg Belevingstuin Haaksbergen aan de Sonderenstraat geopend. Natuur en Milieu Haaksbergen heeft deze mooie tuin ontworpen en ook meegeholpen met de uitvoering ervan. Klik hier voor meer informatie.

Januari 2021: Energietransitie Haaksbergen

Evenals andere gemeenten is Haaksbergen naarstig op zoek naar plekken voor het aanleggen van zonnevelden en het plaatsen van windturbines. Daarmee moet aan de opgave voor vermindering van de CO2-uitstoot worden voldaan. Volgens de spelregels van het Rijk gaan we dat niet landelijk regelen maar lokaal. Onder de noemer van decentralisatie is daarmee een enorme verrommeling van het platteland in gang gezet ......
Lees meer >>>>

Maart 2020: Natuur-inclusief bouwen

Door proactief natuur-inclusief te bouwen kunnen er meer kansen benut worden om vogels en vleermuizen een duurzame plek te bieden in nieuwbouwprojecten of bij renovaties. Naast het creëren van nest- en verblijfplaatsen in gebouwen is ook de omgeving van groot belang. Voldoende ruimte voor openbaar groen, goed gekozen beplanting en zorgvuldig lichtgebruik dragen bij aan de basis van de voedselketen: een rijke insecten-stand. Daarnaast is de stedelijke groenstructuur een verkeers-netwerk voor fauna. Vleermuizen gebruiken bomenlanen om van A naar B te vliegen en om te foerageren. Klik hier voor meer informatie over "natuur-inclusief bouwen".

December 2019: Overpeinzingen van een wilg, deel 2

De wilg bij de parkeerplaats van Abert Heyn is gered, maar helaas, nu lopen andere bomen een groot gevaar om het loodje te leggen. Klik hier voor het artikel dat de Stichting heeft geschreven over de dit gevaar.

December 2019: Overpeinzingen van een wilg, deel 1

De Stichting heeft een krantenartikel in de Haaksbergse huis-aan-huis-bladen laten plaatsen, met als titel "Overpeinzingen van een wilg". Dit omdat deze wilg het slachtoffer dreigde te worden van een nieuwe parkeerplaats bij de Albert Heyn. Om deze boom te sparen is er door de Stichting vervolgens een alternatief plan voor de parkeerplaats ingediend. En met succes, de wilg mag blijven staan. Klik hier voor het krantenartikel, en hier voor het nieuwe plan van de Stichting.

Juli 2019: "Te vroeg gemaaid in Haaksbergen"

Volgens de Stichting is er de afgelopen weken gemaaid op plekken waar dat niet mocht. "Het eerste gesprek met de gemeente is geweest", zegt voorzitter Westendorp. "In september is er een vervolg om dit in de toekomst te voorkomen. De fout ligt overigens niet bij de gemeente, maar bij de aannemer. Het gaat mis bij de uitvoering. Het maaibeleid is wel goed vastgelegd." Klik hier voor meer nieuws.

Oktober 2018: Aanleg voedselbos aan de Zoomweg

De Stichting helpt bij het opzetten van een voedselbos. Dit gebeurt samen met vrijwilligers. Deze vrijwilligers assisteren niet alleen bij de inrichting en het onderhoud, maar delen ook mee in de oogst die dit bos oplevert. Het bos maakt onderdeel uit van een particulier terrein aan de Zoomweg. Een groot gedeelte van het terrein is al natuurvriendelijk ingericht met poelen, een oeverzwaluw-wand en een vleermuizen-bunker. Voor meer info over wat een voedselbos is, klik hier.

Onze activiteiten


De Stichting maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en voor bescherming van het milieu via onderstaande activiteiten.


Voorlichting

NATUUR & Milieu Haaksbergen wil door middel van publicaties en door het organiseren van activiteiten mensen informeren en betrekken.

Meedenken en meebeslissen


Deelnemen aan inspraakprocedures, gebruik maken van bezwaar- en beroepsprocedures

Ondersteuning


Ondersteunen van leden van de Stichting Natuur en Milieu Haaksbergen bij aanleg en onderhoud van natuurterreinen en het ontwikkelen van milieuvriendelijke initiatieven.

Planning


De stichting neemt ook zelf initiatieven door plannen te maken voor de leefomgeving van Haaksbergen en mee te denken over duurzame alternatieven.

Ons werkterrein

Het werkterrein van de stichting bestaat uit de gemeente Haaksbergen, en in groter verband de regio Twente. Voor grote thema’s sluiten wij soms aan bij landelijke campagnes.

In Haaksbergen en omgeving bevinden zich kwetsbare natuurgebieden die onze aandacht en bescherming nodig hebben. De natuurgebieden Altena en het Haaksbergerveen worden op deze website uitgebreid beschreven. Voor de Haaksbergse natuurgebieden die in beheer zijn bij Natuurmonumenten (Buurserzand en Witte Veen) wordt u verwezen naar de website van Natuurmonumenten. Klik daartoe op de betreffende foto hieronder. Landgoed Het Lankheet heeft een eigen website www.hetlankheet.nl . Verder zijn er nog vele waardevolle kleine gebieden die als stapsteen of als verbindingszone (Buurserbeek) belangrijk zijn in het ecologisch netwerk.


Altena gebied

Haaksbergerveen

Buurserzand

Witte Veen

Donateurs

Inschrijven als donateur

De stichting probeert een gezonde balans te realiseren tussen natuur, milieu en landschap enerzijds, en de huidige economische ontwikkelingen anderzijds. Om dit te kunnen doen is geld nodig. Daarvoor zijn we afhankelijk van donateurs, die ons jaarlijks met een bepaald bedrag willen sponsoren. Wilt u ook donateur worden, vul dan onderstaand formulier in.


Ja, ik wil ook graag donateur worden bij de Stichting. (In onze privacy-verklaring leest u hoe wij omgaan met uw gegevens.)


Alles ingevuld? Vul dan hieronder het "anti-spam" veld in, en druk op de knop "Verzenden".


Contact

Contactformulier

Hebt u een vraag of opmerking voor onze stichting, dan graag onderstaand formuliertje invullen. Bij vragen proberen we u binnen 24 uur antwoord te geven. (In onze privacy-verklaring leest u hoe wij omgaan met uw gegevens.)


Alles ingevuld? Vul dan hieronder het "anti-spam" veld in, en druk op de knop "Verzenden".