Privacy Verklaring van de Stichting Natuur en Milieu Haaksbergen (voortaan NMH)

Opslag en verwerking van gegevens

Wanneer u informatie aanvraagt, lid of donateur wordt van NMH, worden uw persoonsgegevens vastgelegd. NMH gebruikt uw gegevens voor de verwerking van uw aanmelding en om donateurs en bezoekers van onze website te informeren over projecten, producten en het werk van NMH. Wij delen uw gegevens niet met derden.

Doeleinden van de verwerking en opslag

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor NMH uw gegevens verzamelt en verwerkt:

  • Wanneer u donateur wordt om u te kunnen informeren over stichtingsaangelegenheden.
  • Wanneer u diensten van NMH afneemt. Dit kan bijvoorbeeld via onze adviseurs.
  • Om donateurs en bezoekers van (nieuwe) diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via sociale media. Waarbij NMH rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen diensten.

Soort gegevens

In het kader van haar dienstverlening verwerkt NMH gegevens van donateurs, deelnemers aan activiteiten en bezoekers van onze website, evenementen en acties.

NMH verwerkt uw naam, adres, geboortedatum en financiƫle gegevens zoals bankrekeningnummer (t.b.v. inning van donaties, giften en bijdragen aan evenementen). Tevens verzamelen wij gegevens over de onderwerpen die u interesseren om beter op de behoeften van onze donateurs in te kunnen spelen.

Gegevens wijzigen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u indienen via het contactformulier op de website.

Wijzigen van privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door NMH te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.