Stichting Natuur en Milieu Haaksbergen (NMH) heeft als doel om natuur, milieu en landschap te beschermen tegen alle mogelijke vormen van aantasting en verstoring.

Dit doen we door het nemen van initiatieven en het (doen) uitvoeren van activiteiten ten dienste van het milieu, de natuur, het landschap, de ontwikkeling van stad en platteland zowel in stedenbouwkundig als in cultuurhistorisch opzicht

Onze activiteiten


De Stichting maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en voor bescherming van het milieu via onderstaande activiteiten.


Voorlichting

NATUUR & Milieu Haaksbergen wil door middel van publicaties en door het organiseren van activiteiten mensen informeren en betrekken.

Meedenken en meebeslissen


Deelnemen aan inspraakprocedures, gebruik maken van bezwaar- en beroepsprocedures

Ondersteuning


Ondersteunen van leden van de Stichting Natuur en Milieu Haaksbergen bij aanleg en onderhoud van natuurterreinen en het ontwikkelen van milieuvriendelijke initiatieven.

Planning


De stichting neemt ook zelf initiatieven door plannen te maken voor de leefomgeving van Haaksbergen en mee te denken over duurzame alternatieven.

Ons werkterrein

Het werkterrein van de stichting bestaat uit de gemeente Haaksbergen, en in groter verband de regio Twente. Voor grote thema’s sluiten wij soms aan bij landelijke campagnes.

In Haaksbergen en omgeving bevinden zich kwetsbare natuurgebieden die onze aandacht en bescherming nodig hebben. De natuurgebieden Altena en het Haaksbergerveen worden op deze website uitgebreid beschreven. Voor de Haaksbergse natuurgebieden die in beheer zijn bij Natuurmonumenten (Buurserzand en Witte Veen) wordt u verwezen naar de website van Natuurmonumenten. Klik daartoe op de betreffende foto hieronder. Landgoed Het Lankheet heeft een eigen website www.hetlankheet.nl . Verder zijn er nog vele waardevolle kleine gebieden die als stapsteen of als verbindingszone (Buurserbeek) belangrijk zijn in het ecologisch netwerk.


Altena gebied

Haaksbergerveen

Buurserzand

Witte Veen

De stichting in het nieuws

Nieuws 2018


Juli 2019: "Te vroeg gemaaid in Haaksbergen"

Volgens de Stichting is er de afgelopen weken gemaaid op plekken waar dat niet mocht. "Het eerste gesprek met de gemeente is geweest", zegt voorzitter Westendorp. "In september is er een vervolg om dit in de toekomst te voorkomen. De fout ligt overigens niet bij de gemeente, maar bij de aannemer. Het gaat mis bij de uitvoering. Het maaibeleid is wel goed vastgelegd." Klik hier voor meer nieuws.

Oktober 2018: Aanleg voedselbos aan de Zoomweg

De Stichting helpt bij het opzetten van een voedselbos. Dit gebeurt samen met vrijwilligers. Deze vrijwilligers assisteren niet alleen bij de inrichting en het onderhoud, maar delen ook mee in de oogst die dit bos oplevert. Het bos maakt onderdeel uit van een particulier terrein aan de Zoomweg. Een groot gedeelte van het terrein is al natuurvriendelijk ingericht met poelen, een oeverzwaluw-wand en een vleermuizen-bunker. Voor meer info over wat een voedselbos is, klik hier.

Mei 2018: Stoeterij mag geen rijhal bouwen

Mede dankzij de Stichting Natuur en Milieu Haaksbergen, mag een Haaksbergse paardenfokker zijn bedrijf niet verder uitbreiden met ook nog een rijhal. De Stichting vindt dat de fokkerij veel te dicht bij de Natura-2000 gebieden Buurserzand en Haaksbergerveen ligt. Stikstofuitstoot van de fokkerij zou deze natuurgebieden teveel schade kunnen toebrengen. Klik hier voor meer info.

De stichting doet beplantings-voorstellen in Haaksbergse wijken

De Stichting Natuur en Milieu Haaksbergen heeft er al in 2016 bij de gemeente Haaksbergen op aangedrongen, om niet alle stukjes openbaar groen te vervangen door alleen maar gazon. Er zijn veel betere en tevens goedkopere methodes om geld te besparen op het openbaar groen, zonder de schoonheid ervan geweld aan te doen. Door een nuttig overleg met de gemeente wordt de Stichting nu veelvuldig gevraagd om beplantingvoorstellen te doen in de Haaksbergse wijken. Zo zijn er al betere ontwerpen gemaakt voor het openbaar groen aan de Veldmaterstraat, Bonifatiushof en de Kroonprins. Klik hier voor meer info van RTV Sternet.

Donateurs

Inschrijven als donateur

De stichting probeert een gezonde balans te realiseren tussen natuur, milieu en landschap enerzijds, en de huidige economische ontwikkelingen anderzijds. Om dit te kunnen doen is geld nodig. Daarvoor zijn we afhankelijk van donateurs, die ons jaarlijks met een bepaald bedrag willen sponsoren. Wilt u ook donateur worden, vul dan onderstaand formulier in.


Ja, ik wil ook graag donateur worden bij de Stichting. (In onze privacy-verklaring leest u hoe wij omgaan met uw gegevens.)


Alle velden hierboven ingevuld? Dan nog even aangeven dat u geen spam-robot bent, en op "Verzenden" klikken.


Contact

Contactformulier

Hebt u een vraag of opmerking voor onze stichting, dan graag onderstaand formuliertje invullen. Bij vragen proberen we u binnen 24 uur antwoord te geven. (In onze privacy-verklaring leest u hoe wij omgaan met uw gegevens.)


Alle velden hierboven ingevuld? Dan nog even aangeven dat u geen spam-robot bent, en op "Verzenden" klikken.